Nader onderzoek jeugdhulp met verblijf anders

Nader onderzoek | 07-11-2018 16:11

Bureau ‘Rebel’ heeft de significante stijging van de CBS beleidsinformatie categorie ‘verblijf bij jeugdhulpaanbieder anders’ onderzocht. Het blijkt lastig om deze stijging te verklaren.

Zo valt de stijging niet te verklaren vanuit registratiefouten. Wel geeft het onderzoek een aantal aanknopingspunten. Zo zijn er grote verschillen tussen regio’s in het gebruik van de categorie ‘verblijf anders’, waarbij aanbieders stellen dat er vaker sprake is van crisissituaties. Deze conclusie wordt niet ondersteund door de cijfers. Ook geven aanbieders aan dat een gebrek aan vervolghulp, zoals beschermd wonen, ervoor zorgt dat jongeren niet uitstromen. Daarnaast geven aanbieders aan dat er plekken in de jeugdhulp zijn afgebouwd, zonder dat hier intensieve ambulante hulp, als alternatief, voor in de plaats is gekomen.