Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2010

Jongeren en gezin | 04-10-2010 14:10

Deze 3e kwartaalrapportage van 2010 geeft een beeld van hoeveel minderjarige kinderen in Nederland opgroeien met een kans op armoede. Hierbij is gekeken naar de samenstelling van het huishouden, naar de gemeente waar deze kinderen wonen en hoe de Nederlandse situatie is vergeleken met andere Europese landen. Daarnaast komt aan bod hoeveel kinderen opgroeien in een gezin dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering.

Door te klikken op bovenstaand icoon opent de publicatie bij de meeste browers in een nieuw venster. Om pdf-bestanden te kunnen lezen is Acrobat Reader vereist. Zie ook de informatie die staat bij Document en animaties.