Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit

Veiligheid en justitie | 07-05-2013 14:05

Ongeveer een kwart van de jongeren was in 2012 slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer van een geweldsdelict dan jonge vrouwen. Ook is het aantal jonge mannen dat gebruik maakt van slachtofferhulp hoger.

Jongeren vaker slachtoffer criminaliteit dan 25-plussers

Iets meer dan 26 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar was in 2012 slachtoffer van criminaliteit. Dit aandeel is onder jongeren hoger dan onder personen van 25 jaar of ouder. Het merendeel van de delicten betreft vermogensdelicten. Daarbij gaat het voor jongeren vooral om fietsdiefstal en zakkenrollerij. Jongeren zijn ten opzichte van 25- tot 45-jarigen naar verhouding minder vaak slachtoffer van vandalismedelicten, zoals vernielingen. Reden hiervoor kan zijn dat jongeren minder spullen hebben die aanleiding vormen om moedwillig te worden beschadigd of vernield.

Slachtofferschap naar leeftijd en type delict, 2012

Slachtofferschap naar leeftijd en type delict, 2012

Vooral jonge mannen slachtoffer van geweld

Jonge mannen en vrouwen waren in 2012 gemiddeld even vaak slachtoffer van een delict. Wel waren jonge mannen beduidend vaker het slachtoffer van een geweldsdelict terwijl jonge vrouwen juist vaker te maken hadden met vermogens- en vandalismedelicten.

Slachtofferschap 15- tot 25-jarigen naar type delict en geslacht, 2012

Slachtofferschap 15- tot 25-jarigen naar type delict en geslacht, 2012

Jongeren achten de kans klein dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Zo denkt bijvoorbeeld 5 procent dat de kans groot is dat ze de komende twaalf maanden slachtoffer zullen worden van zakkenrollerij. Wel voelen veel jongeren zich wel eens onveilig, namelijk 45 procent.

Slachtofferhulp voor 25 duizend jongeren

Slachtoffers van criminaliteit kunnen naast de mogelijk materiële gevolgen ook te maken krijgen met emotionele gevolgen. Hiervoor kunnen zij hulp krijgen bij Slachtofferhulp Nederland. In 2011 kregen bijna 25 duizend jongeren tot 20 jaar slachtofferhulp bij een delict of ongeval. Gerelateerd aan het totaal aantal jongeren in deze leeftijd zijn dat er 630 op de 100 duizend. Voor het merendeel van hen gaat het om hulp vanwege een geweldsdelict. Daarbij gaat het vaker om jonge mannen dan om jonge vrouwen. Jonge vrouwen krijgen naar verhouding vaker slachtofferhulp bij zedendelicten.

Cliënten van Slachtofferhulp Nederland (tot 20 jaar), 2011

Cliënten van Slachtofferhulp Nederland (tot 20 jaar), 2011