Jeugdhulptrajecten. Nader onderzoek Beleidsinformatie Jeugd

Nader onderzoek | 18-06-2018 17:06

Dit nadere onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd. Het begrip jeugdhulptraject is een kernbegrip in de beleidsinformatie. In de voorliggende rapportage staat beschreven hoe bruikbaar dit begrip (nog) is, nu het zorglandschap verandert en gemeenten naast een inspanningsgerichte financiering (pxq) steeds vaker op ‘output’ (trajecten) of ‘taakgericht’ (lumpsum) gaan inkopen.

We onderzochten de bruikbaarheid van het begrip jeugdhulptraject bij een veranderend zorglandschap in samenhang met:

  • de doelstelling van de beleidsinformatie jeugd,

  • de wijze waarop de verschillende financieringsvormen door gemeenten zijn vormgegeven en

  • de registratie door zorgaanbieders.