Jeugdhulp bij kindermishandeling en seksueel geweld: doen we de juiste dingen?

Gerelateerd onderzoek | 23-06-2020 15:06

Dit onderzoek gaat over zinvol monitoren van hulp bij kindermishandeling en seksueel geweld. Welke mogelijkheden zijn er om beter zicht te krijgen op de jeugdhulp die geboden wordt in geval van mishandeling van of seksueel geweld bij kinderen?


Aanleiding voor dit onderzoek is de aanbeveling in 2018 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen om kindermishandeling als aanleiding voor jeugdhulp op te nemen in de Beleidsinformatie Jeugd. Onderzoek, als onderdeel van de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen, heeft uitgewezen dat bijna de helft van de kinderen die te maken hebben gehad met seksueel geweld uit huis worden geplaatst. Een aanzienlijk deel van hen (11 procent) belandt in de gesloten jeugdhulp. Dat roept de vraag op of de juiste groepen de juiste vormen van hulp krijgen