Jeugdhulp in kleine gemeenten

Nader onderzoek | 18-06-2018 17:06

Het Ambtelijk overleg Beleidsinformatie Jeugd (ABJ) volgt sinds de decentralisatie van de jeugdhulp de ontwikkelingen van de verwijzingen naar en het gebruik van jeugdhulp in de verschillende gemeenten en regio's. Dit gebeurt aan de hand van de halfjaarlijkse publicatie van cijfers in het kader van de Jeugdmonitor StatLine (CBS). Opmerkelijke ontwikkelingen en/of verschillen tussen gemeenten kunnen de aanleiding zijn voor een nader onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van die ontwikkelingen en/of verschillen.