Jeugd in beeld voor gemeenten

Jongeren en gezin | 08-12-2011 13:12

Er bestaan grote regionale verschillen in de situatie van jongeren in ons land. Zo wonen in Flevoland naar verhouding de meeste jongeren terwijl dat er in Limburg relatief de minste zijn. Ook verschilt het opleidingsniveau onder jongeren tussen provincies en gemeenten onderling. Dit en meer blijkt uit de publicatie Regionaal beeld van de jeugd 2011.

Urk ‘groenste’ gemeente van Nederland

Omdat de meeste jongeren nog onderwijs volgen, leveren ze vaak nog geen economische bijdrage aan de maatschappij en drukken daarom op de lasten van de beroepsbevolking. Deze zogeheten groene druk bedroeg in 2011 in Nederland bijna 39 procent.

Flevoland is met een groene druk van 46 procent de meest jeugdige en Limburg met 34 procent de minst jeugdige provincie. Van de gemeenten kent Urk de hoogste groene druk, namelijk 75 procent. Kerkrade heeft met bijna 28 procent de laagste groene druk, gevolgd door de gemeente Groningen.

Groene druk per gemeente in Nederland, 2011

Groene druk per gemeente in Nederland, 2011

Utrecht enige provincie met meer havisten en vwo‘ers dan vmbo’ers

In het schooljaar 2010/’11 volgden bijna 170 duizend 15-jarigen een vmbo-, havo- of vwo-opleiding. De verhouding vmbo versus havo/vwo ligt voor Nederland gemiddeld op 1,15, wat inhoudt dat iets meer jongeren van 15 jaar een vmbo-opleiding volgen dan een havo- of vwo-opleiding.

In Flevoland en Friesland gaan ruim anderhalf maal zoveel 15-jarigen naar het vmbo als naar het havo en vwo, terwijl Utrecht als enige provincie juist meer havisten en vwo’ers dan vmbo’ers heeft. In bijna 70 procent van de Nederlandse gemeenten volgt meer dan de helft van de 15-jarigen een vmbo-opleiding.

Aandeel 15-jarigen in het vmbo t.o.v. havo/vwo per gemeente in Nederland, 2010/’11*

Aandeel 15-jarigen in het vmbo t.o.v. havo/vwo per gemeente in Nederland, 2010/’11*