Jaarrapport 2008

Jongeren en gezin | 03-12-2008 11:12

Dit is het jaarrapport 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Deze publicatie beschrijft de Nederlandse jeugd van 0 tot 25 jaar aan de hand van de cijfers die op deze website staan.

Aan bod komen onder andere: het aantal jongeren in eenoudergezinnen, overgewicht, jeugdzorg, onderwijs, voortijdig schoolverlaten, maatschappelijke participatie, opvoedingsbeleving van de ouders, werken en werkloos, onveiligheidsgevoelens en verdachte jongeren.

De tekstbijdragen zijn afkomstig van het CBS, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), STIVORO en het Ministerie van Justitie.