Gebruik kinderopvang afgelopen decennium verdubbeld

Jongeren en gezin | 28-09-2012 10:09

In 2010 gingen 614 duizend kinderen naar de kinderopvang. Dat is ruim het dubbele van het aantal kinderen in 2001. Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan vaker naar de kinderopvang dan oudere kinderen. Formele opvang is uitgegroeid tot de voornaamste vorm van opvang als ouders aan het werk zijn.

Vooral toename vanaf 2007

Het aantal kinderen van 0 tot 13 jaar dat naar dagopvang of buitenschoolse opvang gaat, is tussen 2001 en 2010 elk jaar gestegen. Vooral vanaf 2007 nam het aantal kinderen flink toe. Per 1 januari 2007 werd de werkgeversbijdrage verplicht gesteld in de Wet kinderopvang. Bovendien werd toen de overheidsbijdrage verhoogd voor midden- en hoge inkomens. Ook zijn basisscholen sinds het schooljaar 2007/’08 verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. De Wet kinderopvang trad al op 1 januari 2005 in werking. Werknemers ontvingen echter niet altijd een werkgeversbijdrage.

Aantal kinderen in kinderopvang

Aantal kinderen in kinderopvang

Buitenschoolse opvang verviervoudigd

In 2010 ging 43 procent van de kinderen van 0 tot 4 jaar naar de dagopvang. Zodra kinderen naar de basisschool gaan, maken ouders minder vaak gebruik van opvang. Van de 4- tot 13-jarigen bezocht 17 procent de buitenschoolse opvang. Dit aandeel is overigens wel verviervoudigd tussen 2001 en 2010. Bij de jongere kinderen verdubbelde het aandeel dat naar de opvang gaat.

Aandeel kinderen in dagopvang en buitenschoolse opvang

Aandeel kinderen in dagopvang en buitenschoolse opvang

Formele opvang nu voornaamste opvangvorm bij huishoudens met 0- tot 4 jarigen

Het belang van formele opvang is sinds de invoering van de Wet kinderopvang toegenomen. In 2011 was dit de voornaamste opvangvorm in huishoudens met een kind jonger dan vier jaar. In 2005 was dat nog de andere partner.

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang en leeftijd jongste kind

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang en leeftijd jongste kind