Een op de vijf 18- tot 25-jarigen te zwaar

Gezondheid en welzijn | 22-08-2012 11:08

In 2011 was bij 15 procent van de jongeren van 2 tot 25 jaar sprake van overgewicht. Onder 18- tot 25-jarigen en niet-westerse allochtonen is dit aandeel zelfs 20 procent of meer. Ernstig overgewicht komt voor bij 3 procent van de jongeren, ondergewicht bij 6 procent.

Ruim 600 duizend jongeren hebben overgewicht

In 2011 hadden 606 duizend jongeren van 2 tot 25 jaar overgewicht. Dit komt neer op een aandeel van 15 procent van de jongeren van deze leeftijd. Bij 12 procent van de jongeren gaat het om matig overgewicht en bij ruim 3 procent om ernstig overgewicht (obesitas). Het afgelopen decennium was het aandeel jongeren met overgewicht nagenoeg stabiel.

Over- en ondergewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar), 2011

Over- en ondergewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar), 2011

Ondergewicht kwam in 2011 voor bij 6 procent van de jongeren, met name onder 2- tot 9-jarigen. Ondergewicht is bij jongere kinderen vaak tijdelijk van aard, zonder verdere consequenties voor de gezondheid.

Vooral overgewicht bij 18- tot 25-jarigen en niet-westerse allochtonen

Overgewicht komt het meest voor onder jongeren van 18 tot 25 jaar, 20 procent in 2011. Mogelijk speelt een veranderd eet- en drinkpatroon op deze leeftijd een rol, bijvoorbeeld doordat ze op zichzelf zijn gaan wonen of zijn gaan studeren.

Het aandeel met overgewicht van mannen van 2 tot 25 jaar verschilt niet van dat van vrouwen van die leeftijd.

Overgewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar) naar geslacht, leeftijd en herkomst, 2011

Overgewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar) naar geslacht, leeftijd en herkomst, 2011

Ook onder niet-westers allochtone jongeren van 2 tot 25 jaar is het aandeel overgewicht hoog, ruim 20 procent in 2011. Ernstig overgewicht komt onder deze bevolkingsgroep ook relatief veel voor, namelijk 7 procent.