Een op de drie jongeren voelt zich wel eens onveilig

Veiligheid en justitie | 30-05-2012 11:05

In 2011 voelde bijna een derde van de jongeren zich wel eens onveilig. Dit is nagenoeg gelijk aan de drie jaren daarvoor. Jonge vrouwen voelden zich twee keer zo vaak onveilig als hun mannelijke leeftijdsgenoten. Iets meer dan één op de drie jongeren was slachtoffer van een delict. Jongeren uit de provincie Groningen waren hiervan het vaakst slachtoffer.

Een derde jongeren kampt met onveiligheidsgevoelens

Het aandeel onder jongeren van 15 tot 25 jaar, dat zich wel eens onveilig voelt, bedroeg in 2011 bijna 32 procent. Dat aandeel is sinds 2008 ongeveer gelijk gebleven. Bij jonge vrouwen lag het aandeel in 2011 op ruim 42 procent. Dat is twee keer zoveel als bij jonge mannen, van wie iets meer dan 21 procent zich onveilig voelde. Dit verschil is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven.

Aandeel jongeren (15 tot 25 jaar) dat zich wel eens onveilig voelt, naar geslacht

Aandeel jongeren (15 tot 25 jaar) dat zich wel eens onveilig voelt, naar geslacht

Jongeren vooral slachtoffer van vermogensdelict

In 2011 was bijna 35 procent van de jongeren één of meer keer het slachtoffer van criminaliteit. De meeste jonge slachtoffers van een delict, bijna 22 procent, hadden te maken met een vermogensdelict. Dit betreft onder meer inbraak, fietsdiefstal of zakkenrollerij. Bijna 12 procent was slachtoffer van een geweldsdelict, waaronder seksuele delicten, mishandeling en bedreiging. Eén op de tien jongeren werd geconfronteerd met vandalisme.

Aandeel jongeren (15 tot 25 jaar) dat slachtoffer is geweest van criminaliteit naar type delict, 2011

Aandeel jongeren (15 tot 25 jaar) dat slachtoffer is geweest van criminaliteit naar type delict, 2011

Groningse jongeren vaakst slachtoffer van delict

Het aandeel jongeren dat slachtoffer was van een delict was het afgelopen jaar met ruim 44 procent het hoogste in de provincie Groningen. Zeeland kende met iets minder dan 20 procent het laagste aandeel. Uitgesplitst naar type delict kent Groningen ook het hoogste aandeel vermogensdelicten en vandalismedelicten onder jongeren. Wat betreft geweldsdelicten ligt het aandeel onder jongeren het hoogste in Gelderland, Noord-Holland en Flevoland.

Aandeel jongeren (15 tot 25 jaar) dat slachtoffer is geweest van criminaliteit naar provincie, 2011

Aandeel jongeren (15 tot 25 jaar) dat slachtoffer is geweest van criminaliteit naar provincie, 2011