Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt

Arbeid | 04-07-2017 00:07

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal. In 2014 ging het nog om 160 duizend (6,4 procent). Het gaat hierbij om jongeren met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- of WW-uitkering. Ruim zes op de tien uitkeringsontvangers woonden op zichzelf. Dat meldt het CBS op basis van in de Jeugdmonitor nieuw gepubliceerde cijfers over jongeren met een uitkering.

Vooral het aantal thuiswonende jongeren met een Wajong-uitkering daalde, van ruim 42 duizend in 2014 naar bijna 35 duizend jongeren in 2015. Het aantal op zichzelf wonende jonge uitkeringsontvangers bleef in 2015 nagenoeg gelijk. Het aantal Wajongers in deze groep nam af met 3 duizend jongeren, terwijl het aantal jongeren in de bijstand met ruim 3 duizend toenam. Er waren bijna duizend minder jongeren in de WW.

Ruim de helft heeft een Wajong-uitkering

De meeste jonge uitkeringsontvangers (15 tot 27 jaar) hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij het vrijwel altijd om een Wajong-uitkering gaat. Dit geldt vooral voor de jongeren die bij hun ouders wonen (58 procent) en in mindere mate voor de jonge op zichzelf wonende uitkeringsontvangers (49 procent). De laatste groep heeft juist vaker een bijstandsuitkering.

Uitkering ongebruikelijk bij jongeren onder de 20 jaar

Het merendeel van de uitkering ontvangende jongeren is tussen de 20 en 27 jaar. In 2015 ontvingen ruim 12 duizend jongeren van 15 tot 20 jaar een uitkering, 1 procent van het totaal. Zij hadden hoofdzakelijk een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. Een WW-uitkering komt bij hen nauwelijks voor, hun WW-rechten zijn vaak van kortere duur.

Noordoosten van Nederland grootste aandeel jongeren met uitkering

In het noordoosten van Nederland ontvangen naar verhouding de meeste jongeren een uitkering. In de provincies Friesland en Drenthe gaat het om ruim 8 procent van de jongeren, tegenover een landelijk gemiddelde van 6 procent. De vijf gemeenten met het grootste aandeel jonge uitkeringsontvangers bevinden zich echter in Oost-Groningen. In Pekela, Oldambt, Menterwolde, Stadskanaal en Veendam ontvangt 12 tot 13 procent van de jongeren een uitkering.