Vier keer zoveel mannen als vrouwen onder jonge technici

Arbeid | 02-11-2023 00:11

In 2022 waren er 609 duizend jonge mensen (15 tot 35 jaar) met een afgeronde technische opleiding. Onder deze jonge technici zitten in verhouding weinig vrouwen en deze vrouwen gingen ook minder vaak dan de mannen aan het werk in een technisch beroep. Het verschil tussen jonge vrouwen en mannen in de keuze voor techniek is al terug te zien op havo en vwo van het voortgezet onderwijs. Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit de Enquête beroepsbevolking en Onderwijsstatistieken.

In 2022 hadden 609 duizend jongeren van 15 tot 35 jaar een afgeronde technische opleiding. Onder deze jonge technici waren bijna vier keer zoveel mannen (484 duizend) als vrouwen (125 duizend). Van de werkende vrouwelijke technici werkte 43 procent in 2022 in een technisch beroep tegenover 65 procent van de werkende mannen.

Ingenieurs en software- ontwikkelaars meest voorkomende technische beroepen

Zowel jonge vrouwen als jonge mannen met een technisch beroep werkten het vaakst als ingenieurs en software- en applicatieontwikkelaars. Jonge vrouwelijke technici hadden in vergelijking met mannelijke technici vaker een hbo- of universitair diploma. Zij werkten dan ook vaker dan mannen in technische beroepen op beroepsniveau 3 of 4. Naast ingenieur, software- en applicatieontwikkelaar of technicus bouwkunde en natuur zijn zij bijvoorbeeld architect, bioloog of natuurwetenschapper. Jonge technisch opgeleide mannen werkten vaker dan vrouwen op beroepsniveau 2. Zij zijn bijvoorbeeld elektricien, automonteur of timmerman.

Vrouwelijke technici die werkten in een niet-technische beroep waren in 2022 in verhouding vaak bedrijfskundige of organisatieadviseur, docent hoger onderwijs of hoogleraar, grafisch vormgever of productontwerper of verkoopmedewerker in de detailhandel.

 

Verschil jongens en meisjes met technisch diploma in voortgezet onderwijs neemt af

Het verschil tussen jonge vrouwen en mannen in de keuze voor techniek is al terug te zien in het voortgezet onderwijs. Jongens behalen vaker dan meisjes een havo- of vwo-diploma met een technisch profiel. In examenjaar 2022 waren dit ruim 12 duizend jongens tegenover bijna 10 duizend meisjes. In 2012 waren dit nog bijna 14 duizend jongens en ruim 8 duizend meisjes.

Het verschil tussen hoeveel meisjes en jongens een havo- of vwo-diploma behalen met een technisch profiel neemt de laatste jaren af. Dit komt vooral omdat jongens in verhouding minder vaak een technisch profiel kiezen. Bij jongens lag het aandeel dat een vwo-diploma behaalde met een technisch profiel in 2022 6 procentpunt lager dan in 2017. Op de havo was dit 9 procentpunt lager. Jongens slaagden steeds vaker met een economisch profiel.

Techniekpact

De cijfers over de arbeidsdeelname van technici heeft het CBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken samengesteld voor de Monitor techniekpact. In 2013 hebben onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio's en het Rijk het nationaal techniekpact gesloten, met als doel om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen.