Relatie tussen scheidingen, ggz-gebruik, en jeugdzorggebruik

Nader onderzoek | 22-03-2022 14:03

Op verschillende plekken en in verschillende onderzoeken wordt de relatie gelegd tussen (echt)scheidingen en jeugdzorggebruik. Zo zijn er studies die significante relaties tonen (zie ook een recente maatwerktabel van het CBS), maar ook jeugdzorgprofessionals geven aan dat bij soms tot wel 80 procent van hun caseload sprake is van gerelateerde scheidingsproblematiek bij de ouders. In een recent onderzoek dat de (maatschappelijke) kosten van complexe scheidingen in beeld heeft gebracht, wordt ook de samenhang benadrukt tussen scheidingen en (de kosten) voor jeugdzorg.