Regionale verschillen in het gebruik van verlengde jeugdzorg

Nader onderzoek | 28-06-2023 09:06

In dit rapport is inzichtelijk gemaakt welke landelijke verschillen in het gebruik van verlengde jeugdzorg bestaan en welke mogelijke redenen er voor deze verschillen kunnen zijn. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor vervolgzorg na verlengde jeugdzorg, en de mate waarin deze worden gebruikt.