Licht herstel arbeidsdeelname onderwijsvolgende jongeren in derde kwartaal

Arbeid | 23-11-2020 13:11

De arbeidsdeelname van jongeren is na een aanzienlijke daling in het tweede kwartaal van 2020 weer gestegen. De stijging deed zich echter alleen voor bij jongeren die onderwijs volgen. In het derde kwartaal van 2020 hadden 1,3 miljoen jongeren betaald werk. Dat is 62,1 procent van alle 15- tot 25-jarigen. Dat is wel een stuk lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toen ging het nog om 66,2 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het percentage werkende jongeren viel in het tweede en derde kwartaal van 2020 lager uit in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de eerste helft van 2016 kwam dat voor het laatst voor. De nettoarbeidsparticipatie daalde onder zowel onderwijsvolgende als niet-onderwijsvolgende jongeren. Bij onderwijsvolgende jongeren daalde de arbeidsdeelname meer, vooral in het tweede kwartaal.

Alleen toename arbeidsdeelname onderwijsvolgende jongeren

Doorgaans neemt in het derde kwartaal de nettoarbeidsparticipatie toe bij onderwijsvolgende jongeren. In 2019 was dat van 61,4 procent in het tweede kwartaal naar 62,0 procent in het derde kwartaal. Dit jaar was de toename aanzienlijk groter, van 55,8 naar 57,8 procent. Bij jongeren die geen onderwijs volgen was er in deze periode geen toename. De nettoarbeidsparticipatie is bij deze jongeren hoger dan bij leeftijdgenoten die wel onderwijs volgen. In het tweede en het derde kwartaal van 2019 lag de nettoarbeidsparticipatie onder niet-onderwijsvolgende jongeren dicht bij de 80 procent (79,1 procent en 79,6 procent). In dezelfde kwartalen van dit jaar was dat 76,3 procent.

Meer vakkenvullers onder onderwijsvolgende jongeren

De grootste beroepsgroep onder onderwijsvolgende jongeren wordt gevormd door laders, lossers en vakkenvullers. Het aantal werkende onderwijsvolgende jongeren in deze beroepsgroep is gegroeid in het derde kwartaal en ook groter dan een jaar eerder. Bij de

kleinere beroepsgroep verzorgenden waren er ook meer werkenden dan een jaar geleden. Bij de andere grote beroepsgroepen onder jongeren, zoals kelners en barpersoneel en verkoopmedewerkers detailhandel, is er een toename ten opzichte van het vorige kwartaal. Wel is in deze beroepsgroepen, ondanks de kwartaal-op-kwartaalgroei, het aantal werkende onderwijsvolgende jongeren kleiner dan een jaar geleden.