Privacyverklaring

Indien u per e-mail of via webfomulieren persoonsgegevens verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat en voor interne kwaliteitsonderzoeken om de serviceverlening te kunnen meten.