Over de Jeugdmonitor

De ontwikkeling van een samenhangend jeugdbeleid vraagt om samenhangende informatie. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is daarom de Jeugdmonitor ontwikkeld. De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd. De monitor wordt samengesteld op basis van bestaande rapportages en databestanden en geeft daarmee een indruk van hoe het gaat met de leeftijdgroep van 0 tot 25 jaar.

Hiervoor worden indicatoren geselecteerd op de volgende domeinen: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeid en veiligheid en justitie. Voor elk domein zijn meerdere indicatoren onderscheiden die een cijfermatig overzicht geven van de situatie van de jeugd en de ontwikkeling daarin.