Rapportage Jeugdhulp eerste helft 2022

Gezondheid en welzijn | 31-10-2022 23:10

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in de eerste helft van 2022.

Naast deze rapportage er een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering in de eerste helft van 2022. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.