Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering, 2019

Gezondheid en welzijn | 30-04-2020 09:04

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2019.

Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering, 2019

Daarnaast is er een rapportage over jeugdhulp in 2019. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.