Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017

Jongeren en gezin | 26-04-2018 17:04

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Om de gemeenten bij de uitvoering ervan te ondersteunen is in de Jeugdwet een regeling opgenomen voor het ontsluiten van beleidsinformatie.

De beleidsinformatie betreft informatie over jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken hierover gegevens aan het CBS

In deze rapportage staan de resultaten over de verstrekte jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2017. De resultaten over jeugdhulp worden in een aparte rapportage beschreven.