Nader onderzoek toename jeugdhulp door wijkteams

Nader onderzoek | 07-11-2018 16:11

De CBS beleidsinformatie laat een significante toename zien van ambulante jeugdhulp uitgevoerd door wijkteams. Het bijgevoegde onderzoek van I&O Research naar deze stijging geeft hier een aantal verklaringen voor.

Namelijk:

  • Huisartsen verwijzen meer naar wijkteams.

  • Wijkteams leveren overbruggingszorg wanneer er wachtlijsten zijn.

  • Verschillen in populatie en hulpvragen zorgen voor verschillen in ambulant aanbod.

  • Onduidelijkheid over hoe ambulante jeugdhulp door het wijkteam moet worden geregistreerd. De hiervoor ontworpen leidraad ‘toegang preventief-ambulant’ lijkt onvoldoende te worden gebruikt.