Meisjes banger slachtoffer te worden van misdrijf dan jongens

Veiligheid en justitie | 01-07-2015 09:07

Jonge vrouwen voelen zich vaker onveilig en schatten de kans dat ze slachtoffer worden van een misdrijf hoger in dan jonge mannen. Ze zijn vooral bang dat hun zakken worden gerold of dat er thuis wordt ingebroken. Toch zijn meisjes niet vaker slachtoffer van een misdrijf dan jongens.

Jonge vrouwen bang gerold te worden

Meisjes schatten vooral de kans dat ze slachtoffer worden van zakkenrollerij hoog in: 8 procent van de jonge vrouwen acht de kans gerold te worden (heel) groot. Bij jongens is dat bijna 4 procent. Jonge vrouwen zijn ook banger dan mannen om slachtoffer te worden van woninginbraak: 14 procent van de meisjes acht de kans (heel) groot dat er thuis wordt ingebroken, tegen 11 procent van de jongens.

Jonge vrouwen niet vaker slachtoffer

Jonge vrouwen zijn echter niet vaker slachtoffer van criminaliteit dan jonge mannen. Ruim een kwart van de 15- tot 25-jarige mannen en vrouwen werd in 2014 slachtoffer van een of meer gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Jongens zijn vaker dan meisjes slachtoffer van geweldsdelicten, bijvoorbeeld van mishandeling.

Jonge vrouwen voelen zich veel vaker wel eens onveilig dan jonge mannen. Van de jongens voelt bijna een derde zich wel eens onveilig, bij meisjes ligt dat met bijna 60 procent aanzienlijk hoger. Jongeren van 15 tot 25 jaar voelen zich bovendien vaker onveilig dan personen ouder dan 25 jaar. Ruim 44 procent van de jongeren voelt zich wel eens onveilig, terwijl dit bij 65-plussers nog geen 28 procent is.

Ook worden jongeren in verhouding vaker geconfronteerd met respectloos gedrag door onbekenden op straat dan ouderen. Zo hebben bijna 3 op de 10 jongeren van 15 tot 25 jaar wel eens te maken met respectloos gedrag, tegenover 1 op de 10 bij 65-plussers.