Jongeren blijven langer bij ouders thuis

Jongeren en gezin | 08-07-2016 13:07

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen is tussen 2006 en 2016 gestegen van 23,6 jaar naar 24,6 jaar. Dat meldt CBS.

Zowel jongere als oudere adolescenten gaan later op zichzelf wonen. In 2006 woonde 85 procent van de 18-jarigen thuis en dat is gegroeid naar 88 procent in 2016. Onder de 24-jarigen steeg het percentage thuiswonenden in deze periode van 32 naar 36 procent. Jongeren stellen de datum waarop ze het ouderlijk huis verlaten uit en keren bovendien vaker terug.

Grafiek die laat zien dat onder 18-jarigen bijna 90 procent van de jongeren nog thuis woont en dat dit bij 27-jarigen nog ongeveer 14 procent is.

Vooral jongeren tussen de 18 en 28 jaar zijn langer thuis gebleven, alleen bij de 20-jarigen zijn de thuiswonenden met minder dan 2 procent toegenomen.

Grafiek die laat zien dat vooral 22- tot 25-jarigen in 2016 vaker thuis woonden in vergelijking met 2006.

Groep thuiswonenden groeit tot 1,74 miljoen

In 2006 telde Nederland 951 duizend bij hun ouders wonende jongeren van 18 tot en met 30 jaar en deze groep is gegroeid tot bijna 1,1 miljoen jongeren in 2016. Ruim vier tiende deel van deze groei van per saldo ruim 143 duizend personen is het gevolg van een bevolkingstoename. De resterende groep van per saldo ruim 76 duizend personen voegden zich bij de thuiswonenden omdat ze langer thuis bleven wonen of weer terugkeerden bij hun ouders.

Grafiek die laat zien dat jongens vaker nog bij hun ouders wonen dan meisjes.