Jaarrapport 2016

Jongeren en gezin | 01-12-2016 10:12

Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Waar mogelijk wordt ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland besproken.

Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, jeugdzorg, veilig wonen en opgroeien, onderwijs, arbeid, gezondheid en criminaliteit. Daarnaast besteedt de editie van 2016 aandacht aan de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Zie hiervoor deze video.

Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze publicatie is alleen in pdf beschikbaar.