Sturing op specialistische jeugdhulp - Exploratief onderzoek naar het zorglandschap specialistische jeugdhulp

Gerelateerd onderzoek | 30-01-2017 13:01

Exploratief onderzoek naar het zorglandschap specialistische jeugdhulp.

Auteur(s): Maarten Batterink, Wim Hoven, Irene Lapajian, Patrick Tazelaar. Uitgevoerd door Significant in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.