Aantal minderjarigen daalt

Jongeren en gezin | 24-11-2015 17:11

Het aantal jongeren onder 18 jaar is sinds 2005 met 170 duizend gedaald. Begin 2015 telde Nederland 3,4 miljoen minderjarigen, 20 procent van de bevolking. Voor de komende jaren wordt een verdere daling van het aantal minderjarigen verwacht, met 90 duizend tot 2023. Vrijwel alle regio’s, vooral de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen, krijgen hiermee te maken. In de Randstad neemt het aantal jongeren nog wel toe.

Veel minderjarigen op Urk, weinig in Zuid-Limburg

Veel minderjarigen zijn er in gemeenten in en rond de zogenoemde Bijbelgordel. Urk heeft met 35 procent de meeste minderjarigen, gevolgd door Staphorst met 29 procent. Ook groeikernen rond de grote steden zijn relatief jong. Voorbeelden hiervan zijn Pijnacker-Nootdorp bij Den Haag en Houten bij Utrecht, waar ruim een kwart van de inwoners minderjarig is. Gemeenten in Zuid-Limburg hebben met gemiddeld 16 procent het kleinste aandeel jongeren.

Aandeel jongeren (0 tot 18 jaar) in de totale bevolking per gemeente, 2015

Lees meer over het aantal jongeren in Nederland in hoofdstuk 2 van het Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor.