Aantal jongeren met jeugdhulp blijft gelijk

Jongeren en gezin | 30-10-2016 10:10

Ruim 287 duizend jongeren hebben in de eerste zes maanden van 2016 jeugdhulp gehad. Dit is 6,5 procent van de jongeren tot 23 jaar, evenveel als in dezelfde periode van 2015. Bijna een kwart van de doorverwijzingen naar jeugdhulp werd gedaan door de gemeente, meldt CBS.

In 2015 is de jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Het gaat hierbij om hulp bij psychische of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen van de ouders.

Huisarts verwijst in vier van de tien gevallen

De huisarts verzorgde 41 procent van alle verwijzingen naar jeugdhulp <link toelichting> in de eerste helft van 2016. Daarnaast kwam bijna een kwart bij de jeugdhulpaanbieders binnen via de gemeente. Dit is meer dan een jaar eerder, toen nog 12 procent van de verwijzingen daarvandaan kwam. Het gaat dan om verwijzingen van de wijk- of buurtteams van de gemeente, maar ook  van de politie of vanuit het onderwijs.

Verwijzers Van Aangevangen Jeugdhulp

Wijk- of buurtteams geven vooral begeleiding

Hoewel gemeenten in 2016 vaker als verwijzer optraden dan in 2015, zijn zij niet vaker de hulpverlener. Wijk- of buurtteams van gemeenten verleenden in de eerste zes maanden van 2016 net zo vaak jeugdhulp als in de eerste helft van 2015.

De jeugdhulp die wijk- of buurtteams uitvoeren, is veel meer dan andere hulpvormen gericht op de begeleiding van jongeren en veel minder op behandeling. Behandeling heeft tot doel om een probleem op te lossen of hiermee te leren omgaan, begeleiding richt zich meer op het ondersteunen bij het dagelijks leven.

Perspectief Van Aangevangen Jeugdhulp Naar Hulpvorm Eerste Halfjaar 2016