6 op 10 ouders in Caribisch Nederland gebruiken formele kinderopvang

Jongeren en gezin | 10-07-2023 16:07

Ruim 6 op de 10 werkende ouders met kinderen jonger dan 12 in Caribisch Nederland maakten in 2022 minimaal iedere week gebruik van formele kinderopvang. De kinderen gingen naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Gemiddeld had 91 procent van de ouders tussen de 15 en 75 jaar met kinderen jonger dan 12 jaar werk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) Caribisch Nederland.

In 2022 waren er in Caribisch Nederland ruim 4 100 ouders met thuiswonende kinderen jonger dan 12 jaar; bijna 3 300 op Bonaire, ruim 500 op St. Eustatius en bijna 300 op Saba. Van de werkende ouders met jonge kinderen maakte 63 procent minimaal één keer per week gebruik van formele kinderopvang, zoals een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Op St. Eustatius was dat met 79 procent het meest, tegenover 61 procent op Bonaire en 51 procent op Saba.

Kwart ouders op Saba maakt gebruik van opvang door familie, vrienden, buren of vrijwilligers

Ouders kunnen in plaats van formele opvang ook kiezen voor andere, of meerdere vormen van kinderopvang. 14 procent van de werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar maakte gebruik van onbetaalde kinderopvang door familie, vrienden, buren of een vrijwilligersorganisatie. Op Saba was dat met 24 procent het vaakst, op St. Eustatius was dat 17 procent en op Bonaire 13 procent. Ook werden kinderen op Saba (22 procent) vaker opgevangen door een ouder dan op de andere eilanden. Dit kan zowel binnen als buiten het eigen huishouden (als de ouders niet samenwonen). 8 procent maakte minder dan eens per week of helemaal geen gebruik van opvang voor hun kinderen. Op Bonaire gold dat voor meer ouders (9 procent) dan op Saba (4 procent) en St. Eustatius (5 procent).

9 op de 10 ouders in Caribisch Nederland hebben betaald werk

De nettoarbeidsparticipatie van ouders met thuiswonende kinderen jonger dan 12 jaar was hoger dan gemiddeld onder de 15- tot 75-jarige bevolking in Caribisch Nederland (91 procent tegen 72 procent). Op Saba had van de ouders met jonge kinderen 94 procent betaald werk, tegenover 91 procent op Bonaire en 90 procent op St. Eustatius. Alleenstaande ouders hadden iets minder vaak werk dan ouders die met een partner samenwonen. Verder hadden vaders met 96 procent vaker betaald werk dan moeders (86 procent).

Van de werkende ouders in Caribisch Nederland met thuiswonende kinderen jonger dan 12 jaar werkte 87 procent in 2022 voltijd. Op St. Eustatius was de gemiddelde arbeidsduur met 39,9 uur per week wat hoger dan op Bonaire (38,0 uur) en Saba (37,2 uur).

Vooral op St. Eustatius gelijke verdeling zorg voor kinderen

Ouderparen met thuiswonende kinderen jonger dan 12 jaar in Caribisch Nederland zijn ook gevraagd hoe ze de zorg voor hun kinderen verdelen. De helft van de ouders gaf aan dat zij beiden ongeveer evenveel doen. Bij 33 procent werd de zorg samen gedaan, maar deed de moeder het meeste. Bij 10 procent werd de zorg samen gedaan, maar deed de vader juist meer. Verder zei 4 procent dat alleen de moeder voor de kinderen zorgt en bij 1 procent was dat alleen de vader.

Op St. Eustatius was het percentage ouders waarbij beiden ongeveer evenveel zorgtaken op zich nemen met 76 procent hoger dan gemiddeld in Caribisch Nederland. Op Saba was dat met 29 procent juist lager.