In Caribisch Nederland werken meeste ouders

Arbeid | 28-06-2019 15:06

In 2018 hadden de meeste thuiswonende kinderen in Caribisch Nederland werkende ouders. Van de bijna 5,2 duizend thuiswonende kinderen tot 25 jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft 92 procent ten minste één werkende ouder. Dat meldt het CBS naar aanleiding van nieuwe cijfers in de Jeugdmonitor op basis van het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland 2018.

Zowel in eenoudergezinnen als in gezinnen met twee ouders is het aandeel werkende ouders groot. Van 70 procent van de 3,2 duizend kinderen die thuis wonen bij twee ouders werken beide ouders. Op St. Eustatius is het percentage kinderen met twee werkende ouders het hoogst (74 procent). Op Bonaire is dit 71 procent. Het aandeel kinderen van wie één van beide ouders werkt, is kleiner. Op Bonaire werkt van 24 procent van de kinderen één van beide ouders. Op St. Eustatius is dat 18 procent.

 

Van 3 procent van de kinderen werkt geen van beide ouders. Op Saba wonen relatief veel kinderen van wie beide ouders niet werken (9 procent). Dat is ruim twee keer zoveel als op St. Eustatius en vier keer zoveel als op Bonaire.

 

Het percentage kinderen met twee werkende ouders is iets lager dan in Europees Nederland (76 procent tegen 70 procent op Caribisch Nederland). 20 procent van de kinderen in Europees Nederland heeft één werkende ouder en van 4 procent werkt geen van de ouders. Op Caribisch Nederland zijn deze percentages respectievelijk 24 en 3.

 

Op Saba is voor een relatief groot deel van de ouders niet bekend of zij werken. Dit komt omdat in de enquête van het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN) alleen het kind heeft gerespondeerd en de ouders niet. Dit kan soms voorkomen omdat het is toegestaan dat niet iedereen in het huishouden respondeert. Blijkbaar komt dit op Saba vaker voor dan op Bonaire en St. Eustatius. Er is geen aanwijsbare reden voor.

9 op de 10 kinderen in eenoudergezin hebben werkende ouder

Van de 2 duizend kinderen in eenoudergezinnen in Caribisch Nederland heeft 91 procent een werkende ouder. Van 9 procent van de kinderen werkt de ouder niet. Op St. Eustatius is dat 13 procent, op Saba 5 procent. Op Bonaire werkt van 8 procent van de kinderen de ouder niet.

 

In Europees Nederland heeft 67 procent van de kinderen in een eenoudergezin een werkende ouder, dit is 24 procentpunten lager dan in Caribisch Nederland. Een derde van de kinderen in een eenoudergezin in Europees Nederland heeft geen werkende ouder. Van 12 procent van de kinderen kan of wil de alleenstaande ouder niet werken vanwege ziekte, van 5 procent is dat omdat zij zorg verlenen. In Caribisch Nederland zijn deze percentages respectievelijk 2 procent en procent.

Kinderen vaak naar betaalde opvang

Werkende ouders zorgen zelf voor hun kinderen als er geen school is, maar maken ook gebruik van betaalde en onbetaalde opvang. De 3 duizend ouders met kinderen tot 12 jaar maken vooral gebruik van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang. Minstens de helft van deze ouders op Bonaire, St. Eustatius en Saba maakt gebruik van deze vormen van betaalde opvang.

 

Gastouderopvang of onbetaalde opvang door bijvoorbeeld familie, vrienden of buren zijn andere  vormen van kinderopvang.