Verklaring van tekens

 • legel cel = cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

 • . = onbekend

 • x = geheim

 • – = nihil, cijfer is echt '0'

 • 0 (0,0) = cijfer komt na afronding uit op 0 (0,0). Het cijfer is dus kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

 • * = voorlopig cijfer

 • – = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

 • 2008–2009 = 2008 tot en met 2009

 • 2008/2009 = het gemiddelde over de jaren 2008 tot en met 2009

 • 2008/'09 = schooljaar, beginnend in 2008 en eindigend in 2009

 • 2007/'08–2009/'10 = schooljaar 2007/'08 tot en met 2009/'10

In geval van afronding kan voorkomen dat het totaal niet geheel overeenkomt met de som van de opgetelde getallen. Verbeterde cijfers staan niet als zodanig aangemerkt.