Aangehouden verdachten van misdrijven

Alle aangehouden verdachten van misdrijven.

Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.

Het betreft de personen die geregistreerd zijn in de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie en voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Deze hoofdgroepen zijn: geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven, vernieling en openbare orde, verkeersmisdrijven en drugsmisdrijven.