Voortgezet onderwijs – havo

De havo is bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 17 jaar en heeft een duur van vijf jaar. De havo bereidt voor op het hoger beroepsonderwijs. Havo-gediplomeerden kunnen ook doorstromen naar het vijfde leerjaar vwo.