Voorlopige voogdij

Maatregel waarbij de kinderrechter voorlopig in de gezagsuitoefening van een minderjarige voorziet, indien een minderjarige niet onder gezag staat of dit gezag niet over hem wordt uitgeoefend. Dit gebeurt in noodsituaties waarin snel ingrijpen ter (tijdelijke) bescherming van de minderjarige nodig is. De voogdij wordt door de voogdij-instelling (Bureau Jeugdzorg) uitgeoefend. Bureau Jeugdzorg wijst vervolgens een voogd aan.