Niet-beroepsbevolking

Niet-onderwijsvolgende personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).
Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking. 

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine