Levendgeboren eerste kinderen

Het aantal levendgeboren eerste kinderen. Het gaat hier om kinderen die na de geboorte enig teken van leven vertonen, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.

Bron: CBS, Bevolkingsstatistiek.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine