Jongeren met jeugdhulp met verblijf

Totaal aantal personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp met verblijf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Het betreft hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft (d.w.z. overnacht) formeel niet thuis in het eigen gezin. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van  jeugdhulpaanbieders. Het aantal jongeren met jeugdhulp in natura stijgt hierdoor met ruim 6 procent. Dit heeft gevolgen voor de jeugdhulpindicatoren. De uitkomsten over de jaren 2021 en later zijn niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er met ingang van 2020 een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk in het aantal jongeren en trajecten tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Zie hier voor een uitgebreide beschrijving van deze wijzigingen en de gevolgen.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine