Duur inschrijving UWV WERKbedrijf

Het gemiddelde aantal dagen dat werkzoekende jongeren staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf.

Bron: Registratie UWV WERKbedrijf.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine