Delicten

Het aantal delicten waarnaar wordt gevraagd in een zelfrapportagestudie is vanwege de duur van afname van een vragenlijst beperkt. Zelfgerapporteerde delinquentie heeft betrekking op 27 delicten, die we indelen in geweld (7 items), vermogens (11 items), openbare orde en vernieling (5 items), drugs (3 items) en wapenbezit (1 item). Het betreft de volgende delicten:

Geweld
• Iemand bedreigd, bang maken
• Geslagen, persoon niet gewond
• Geslagen, persoon gewond
• Iemand bedreigd om te stelen
• Geweld gebruikt om te stelen
• Iemand met wapen verwond
• Onvrijwillige seks

Vermogen
• Prijsjes verwisseld
• Iets < 10 euro uit winkel gestolen
• Iets > 10 euro uit winkel gestolen
• Iets gestolen van school of werk
• Fiets of scooter gestolen
• Zakken gerold
• Iets van buitenkant auto gestolen
• Helingkopen
• Helingverkopen
• Iets uit auto gestolen
• Ingebroken

Openbare orde en vernieling
• Voertuig beschadigd of vernield
• Woning beschadigd of vernield
• Bus, tram, metro of trein vernield
• Iets anders beschadigd
• Muren, trams, bussen beklad

Drugs
• Softdrugs verhandeld
• Partydrugs verhandeld
• Harddrugs verhandeld

Wapenbezit