Deelname regulier onderwijs

Het totaal aantal jongeren dat regulier onderwijs volgt.

Voor de schooljaren 2003/'04 t/m 2005/'06 zijn de vmbo-afdelingen van de agrarische opleidingscentra niet meegeteld. Vanaf 2006/'07 zijn deze gegevens wel meegeteld. Bij de gegevens uitgesplitst naar herkomst ontbreken het speciaal onderwijs (ssbo en ssvo), het praktijkonderwijs en het basisonderwijs.
Deze indicator is zowel in absolute aantallen als in percentage van het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 0 tot 25 jaar.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2005, dan wordt daarmee het schooljaar 2005/'06 bedoeld. Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Beschikbaar vanaf: schooljaar 2005/'06.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine