Voogdij

Het gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd (dit kunnen één of twee personen van achttien jaar of ouder zijn, of een voogdij-instelling) wordt benoemd door de kinderrechter. Een voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van een kind, is hun wettelijk vertegenwoordiger en beheert hun geld. Voogdij duurt tot het kind achttien jaar is.

Een voogd wordt benoemd als:

  • beide ouders overleden zijn;

  • de ouders onbevoegd zijn tot gezag (bijvoorbeeld een minderjarige moeder;

  • de ouders ontheven zijn van het gezag of ontzet zijn uit het gezag;

het gaat om een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV).