Voortgezet onderwijs – vmbo

Het vmbo is bestemd voor jongeren van 12-16 jaar en heeft een duur van vier jaar. Het vmbo bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen met een vmbo-diploma van de theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar het vierde leerjaar havo. Gegevens over het vmbo zijn inclusief het leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).