Voogdij

Bij voogdij is het gezag van de ouders beƫindigd en overgedragen aan een voogd, een instelling of pleegouder. De maatregel wordt opgelegd als een kind in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt dan opgevoed in een pleeggezin of tehuis.