Voltijd

Personen die voor ten minste 35 uur per week betaald werk hebben.