Toelating praktijkonderwijs

Om te worden toegelaten tot het praktijkonderwijs zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Het IQ van de leerling ligt tussen 55 en 80 en de leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende gebieden: inzichtelijk lezen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Eén van gebieden met een achterstand moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.