Speciaal basisonderwijs

Aanpassingen van het leerkrachtadvies komen bij leerlingen van het speciaal basisonderwijs bijna niet voor, omdat de meeste leerlingen geen eindtoets maken. Anders dan in het reguliere basisonderwijs is dit niet verplicht in het speciaal basisonderwijs. Bovendien kon vorig jaar in enkele gevallen geen advies worden uitgebracht op basis van een toetsscore. Een minderheid van 15 procent van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs maakte deze toets, terwijl dit in het reguliere basisonderwijs 98 procent is. Kinderen die geen eindtoets maakten, hadden geen verplichting daartoe, hadden een ontheffing gekregen, waren ziek of stonden niet meer ingeschreven bij een Nederlandse basisschool.