Seksueel geweld in huiselijke kring

Hieronder vallen alle vormen van ongewenst seksueel lichamelijk contact, maar ook het (online) ontvangen van seksueel getinte opmerkingen of het voortdurend op een seksuele manier aangestaard worden, tot het moeten aanschouwen van seksuele handelingen of verspreiding van seksueel beeldmateriaal.