Roken, heeft ooit gerookt

Het percentage scholieren (vmbo/havo/vwo) van 12 tot 17 jaar dat ooit heeft gerookt. Hierbij gaat het om lifetime-prevalentie, ofwel om de vraag of jongeren minstens één keer in hun hele leven hebben gerookt.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 2003, 2007, 2011, 2015 en 2017

De cijfers van 2003, 2007, 2011 en 2015 zijn afkomstig uit het Peilstationsonderzoek uitgevoerd door Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht.

De cijfers van 2017 zijn afkomstig uit het HBSC-onderzoek uitgevoerd door Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het HBSC-onderzoek is afgestemd op het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut. Vanwege deze afstemming, komt elke twee jaar nieuwe, goed vergelijkbare informatie beschikbaar over het middelengebruik van jongeren in Nederland.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine