Persoonlijk primair inkomen

Het persoonlijk primair inkomen omvat het (bruto) inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming.
Het inkomen uit arbeid is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen.
Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.