Ondertoezichtstelling

Een maatregel die het ouderlijk gezag beperkt. Bij (voorlopige) ondertoezichtstelling krijgen de ouders bij de opvoeding hulp en steun van een gezinsvoogdijwerker van het Bureau Jeugdzorg of van een landelijk werkende instelling voor (gezins-)voogdij. De jongere kan thuis blijven wonen of kan uit huis worden geplaatst, maar de ouders behouden het gezag over de jongere. Zij zijn daarbij wel verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogdijwerker op te volgen.